Saturday, July 6, 2013

กสทช. เผยค่าบริการมือถือ 3G ใหม่ AIS ลดตามเกณฑ์แล้ว ส่วน True Move ยังลดไม่ถึงเกณฑ์ 15%

556000008608502

กสทช.เผยผลตรวจสอบการปรับลดค่าบริการ 3G บนเครือข่าย 2.1 GHz เอไอเอส ผ่านทั้งรายการส่งเสริมการขายเดิม และรายการส่งเสริมการขายใหม่ ส่วนทรูมูฟ เอช ยังติดอัตราเฉลี่ยรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่ยังปรับลดไม่ถึง 15%
      
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz (อัตราค่าบริการ 3G) ว่า ทางสำนักงานได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งได้แยกตรวจสอบเป็น 2 ลักษณะ
      
       ได้แก่ รายการส่งเสริมการขายเดิมที่นำไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15% และรายการส่งเสริมการขายใหม่จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่า 15% เช่นกัน
      
       โดยในส่วนของรายการส่งเสริมการขายเดิม สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบข้อมูลในตลาดเทียบกับอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ ในระบบเดิมว่า เมื่อมาให้บริการในย่านความถี่ 2.1 GHz แล้ว อัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนั้นได้ลดลงกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 15% หรือไม่
      
       ซึ่งทางบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือเอไอเอส ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช.ว่า มีรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ โทรสะใจ Smart Phone package 339 Smart Phone package 509 Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849 ทั้ง 6 รายการ ได้ปรับลดค่าบริการลงมากกว่า 15% ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต
      
       ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) ในเครือทรูมูฟ เอช นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าบริการรายเดือน (2G) 399 บาท, (2G) 599บาท และ (2G) 899 บาท ได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงแล้วไม่น้อยกว่า 15% เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเช่นกัน ส่วนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) จะให้บริการเชิงพาณิชย์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 และแจ้งว่าจะทยอยนำเสนอรายการส่งเสริมการขายมายังสำนักงาน กสทช.ต่อไป
      
       ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายใหม่นั้น สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว เพื่อเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่า 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่
      
       ทั้งนี้ จากรายงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 และเดือนมิถุนายน 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 288 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 129 รายการ Prepaid 88 รายการ และ Ontop 71 รายการ พบว่าค่าบริการได้ลดลงมากกว่า 15% เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตแล้ว
      
       ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ โดยเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid ทั้ง 4 รายการ พบว่าผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต และได้มีการโต้แย้งจากผู้ประกอบการถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่นำมาใช้ ซึ่งก็ได้ให้บริษัทฯ นำข้อมูลมาชี้แจงภายใน 15 วันเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ปัจจุบันแม้จะปรับลดลงมาแล้วแต่ก็ต้องให้เป็นไปโดยเท่าเทียมกันทุกราย
      
       อย่างไรก็ตาม ส่วนลด 15% นี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ซึ่งวันนี้มีผู้ใช้บริการอยู่เพียงล้านกว่าเลขหมายเท่านั้น ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บ้านเรามีจำนวนสูงถึง 60 ล้านเลขหมาย ส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบ 2G และ 3G เดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้
      
       แต่เมื่อโครงข่ายเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ใช้บริการก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับลดอัตราค่าบริการลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งประเทศ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ สำนักงาน กสทช. 1200 หรือ SMS 1200 หรือเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.

ที่มา : ผู้จัดการ

0 Responses to “กสทช. เผยค่าบริการมือถือ 3G ใหม่ AIS ลดตามเกณฑ์แล้ว ส่วน True Move ยังลดไม่ถึงเกณฑ์ 15%”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint