Wednesday, November 28, 2012

Google Mail อนุญาตให้แนบไฟล์ใหญ่ขึ้นสูงสุดถึง 10 GB หรือจากเดิม 400 เท่า

gmail-10GB-attachments-via-google-drive-2

กูเกิลมีการพัฒนา บริการต่างๆ  ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการผสมผสาน บริการต่างๆของตนเอง เข้ามาทำงานร่วมกัน โดยล่าสุด Google ทำการ เชื่อมต่อ Google Mail หรือ Gmail เข้ากับ Google Drive ให้ทำงานร่วมกันได้ ทำให้ ผู้ใช้สามารถส่งแนบไฟล์ในอีเมล ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 400 เท่า คือจาก เดิม 25 MB สูงสุด เป็น 10 GB สูงสุด

เรียกว่าเป็นการเชิญชวน ให้ผู้ใช้ gmail ได้ทดลองใช้งาน Google Drive บริการ ฝากไฟล์ออนไลน์ฟรีของกูเกิลนั่นเอง บริการนี้จะค่อยทยอยเพิ่มให้ผู้ใช้ gmail ภาย ใน 2-3 วันนี้

ที่มา : Gmail Blog

0 Responses to “Google Mail อนุญาตให้แนบไฟล์ใหญ่ขึ้นสูงสุดถึง 10 GB หรือจากเดิม 400 เท่า”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint