Saturday, October 20, 2012

กสทช. เดินหน้า 3G ต่อ อัดกลับกระทรวงการคลัง และเล็งประกาศลดค่าบริการ 3G ให้ค่าโทรพื้นฐาน ต่ำกว่านาทีละ 99 สตางค์

แม้มีการประมูล 3G เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว แต่เรื่องก็ไม่จบง่าย ๆ ทางกระทรวงการคลังมีการ ส่งหนังสือด่วน แจ้ง กสทช. ว่าการประมูล 3G นี้เข้าข่าย "ฮั้วประมูล" ต่อมาทาง กสทช. ก็ส่งหนังสือด่วนกลับไปยังกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าทำถูกต้อง และเป็นองค์กรอิสระจึงไม่เข้าข่าย การฮั้วประมูล พร้อมกันนี้ ยังได้มีแนวความคิด พูดคุยกับผู้ประมูลเครือข่าย 3G ทั้ง 3 ค่ายให้มี การกำหนดราคาถูกลงจากเดิม โดยเฉพาะค่าบริการเสียง ให้ต่ำกว่า นาทีละ 99 สตางค์ และ ทั้ง 3 ค่ายก็พูดถึงความในการดำเนินการพัฒนาเครือข่าย 3G ดังนี้


กสทช. ส่งหนังสือด่วนให้ ก.คลังลงโทษรองปลัดที่ระบุประมูล 3 จีมีปัญหา

 

185171_10151197113239860_1660988041_nnn

รายละเอียดหนังสือเต็ม ๆ ดูได้ที่ท้ายบทความ

วันนี้ (19 ต.ค.) เวลา 15.30 น. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ได้ทำหนังสือด่วนทื่สุด ที่ สทช. 5011/18583 ลงวันที่ 19 ตุลาคม ถึงปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้พิจารณาการกระทำของ  นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีความเห็นว่า การที่ นาวสาวสุภา มีหนังสือเผยแพร่และสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ทำให้ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เสียหาย โดยมีความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดในข้อกฎหมาย ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจไปว่า กสทช. ทำผิดกฎหมาย ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ซึ่งเกิดความเสื่อมเสียต่อการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 จี

โดย กสทช. ถือเป็นองค์กรของรัฐ ที่มีความอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 47  ดังนั้น การดำเนินการของ กสทช. จึงไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  การกระทำของนางสาวสุภา ได้มีการอ้างอิงถึง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ว่าได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย ย่อมนำความเสื่อมเสียมาสู่คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นการกระทำของนางสาวสุภา รวมทั้งการอ้างว่า ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง เป็นการดำเนินการไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหาย

จึงขอให้พิจาณาดำเนินการกับนางสาวสุภา และขอให้รับผิดชอบต่อการกระทำที่เจตนาสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อผู้อื่นต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกหนังสือด่วนดังกล่าว  ถือเป็นการตอบโต้ที่ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง (คกพ.)กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ส่งหนังสือ "ด่วนที่สุด" ที่ กค (กพวอ) 0421.3/42301 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ถึงประธาน กสทช. โดยอ้างถึงการประมูลไลเซ่นส์ 3 จี ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจมีลักษณะการสมยอมราคาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) ที่จะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้อย่างมหาศาล และคณะกรรมการ กสทช.อาจอยู่ในข่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย

กสทช. เดินหน้า 3G ต่อ อัดกลับกระทรวงการคลัง และเล็งประกาศลดค่าบริการ 3G ให้ค่าโทรพื้นฐาน ต่ำกว่านาทีละ 99 สตางค์

 

IMG_5468-500x333


หลังจากการประมูล 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ตามด้วยการรับรองจาก กทค. เมื่อวันที่17 ตุลาคมที่ผ่านมา วันนี้ 18 ตุลาคม ทั้ง 3 เครือข่ายที่ประมูล 3G ได้ขอเข้ารับหนังสือแจ้งผลการประมูลโดยทาง  กสทช. ได้มอบหนังสือแจ้งผลการประมูลให้กับทั้ง AIS / dtac / True ซึ่งหลังมอบหนังสือแล้ว หากเครือข่ายไหนพร้อมจ่ายเงิน ก็สามารถนำเงินจำนวน 50% ของราคาประมูลเข้าชำระกับทาง กสทช. ได้ทันที
ผู้ประมูล 3G ทั้ง 3 เครือข่าย เข้ารับผลการประมูล พร้อมจ่ายค่าประมูลใน 90 วันนับจากนี้

นอกจากนี้ ทั้ง 3 เครือข่ายก็ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากการประมูลไว้ว่า

AIS : แผนการขยาย 3G ของ AIS ตอนนี้ ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน เพราะองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆ ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่า จะต้องใช้เวลาแค่ไหน แต่ AIS ต้องการทำทุกอย่างให้พร้อมเร็วที่สุด เพราะการขึ้นเสา 1 เสา แล้วบอกว่าเปิด 3G ก็ไม่ผิด แต่ถ้าทำแบบนั้นก็คงไม่ถูกเท่าไหร่ สำหรับสาเหตุที่เลือกเครือข่ายช่วงสัญญาณที่ 7/8/9 ไม่มีเหตุผลมากไปกว่า AIS ลงทุนแล้ว การเลือกตำแหน่งดังกล่าว AIS เห็นว่าเหมาะสมต่อองค์ประกอบของ AIS ทั้งหมดแล้ว

สำหรับงบประมาณที่จะใช้หลังจากนี้ อยู่ที่ 5 หมื่นล้านบาท เป็นงบที่ใช้ใน 3 ปีนับจากนี้

dtac : เราเองก็ต้องการเปิดบริการให้เร็วที่สุด เท่าที่ทำได้ ในขณะเดียวกัน กรอบเวลาของเรามีไว้ในใจแล้วว่า จะให้เสร็จในช่วงไหน สำหรับเรื่องผลประมูลที่ออกมาเท่ากับ True นั้น dtac ไม่ได้มีการสมยอมกันแน่นอน เพราะเราได้วางแผนไว้มาแล้วว่าจะเคาะราคาอย่างไร แต่เมื่อเริ่มประมูลจริงๆ ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งผลที่เห็น คือสิ่งที่ dtac แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้น ในส่วนเรื่องคลื่นนั้น หาก dtac ได้เลือกเอง ก็คงเอาช่วง 1/2/3 เช่นกัน

สำหรับงบลงทุน 3G ของ dtac ยังคงอยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาทเช่นเดิม

True : กรอบเวลาในการให้บริการ 3G คงเหมือนกับที่ AIS ตอบ นั้นคือยังไม่สามารถกำหนดลงไปชัดๆได้ แต่ก็มีกรอบของเวลาที่ตั้งใจไว้แล้วเช่นกัน ในส่วนการเลือกคลื่นนั้น ช่วงคลื่นที่ True เลือกไป True ได้จ้างที่ปรึกษาจากสหรัฐฯ / อังกฤษ มาคุยในเรื่องนี้ก่อนการประมูลแล้ว ซึ่งช่วงคลื่น 4/5/6 ถึงอยู่ตรงกลาง แต่ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นรบกวนแน่ เพราะทำธุรกิจร่วมกับ AIS / dtac มา 10 ปี เรายังไม่เคยมีปัญหาเรื่องกวนคลื่นกันและกัน การเลือกอยู่ตรงกลาง คือความสบายใจของ True ที่ไม่อยากไปติดกับคนไม่คุ้นเคยเท่านั้น

ในส่วนเรื่องเงินลงทุนนั้น เนื่องจากกลุ่ม True มีหนี้มากกว่ากำไร นั้นก็เพราะความไม่แน่นอนของทิศทาง 3G แต่หลังได้รับใบอนุญาตแล้ว เรามั่นใจในการลงทุนและพื้นสภาพกิจการแน่นอน

ทั้งหมดนี้ คือความคืบหน้าหลังการประมูล 3G หลังจากชำระเงินแล้ว หลังจากนี้คงเป็นเรื่องของแต่ล่ะเครือข่ายที่จะเดินหน้าสร้างเครือข่ายเช่นกัน

กสทช.เล็งออกประกาศลดราคาค่าบริการ 3 จี

 

99t00001

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์กำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงใหม่ สำหรับการให้บริการภายใต้ใบอนุญาต 3 จี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ ที่จะต้องมีราคาถูกลงจากเดิม โดยเฉพาะค่าบริการเสียง ซึ่งปัจจุบันกสทช.กำหนดไว้ที่นาทีละ 99 สต.  ต้องลดลงกว่านี้ได้อีก

สำหรับค่าบริการดาต้า ซึ่งยังไม่เคยมีการกำหนดค่าบริการขั้นสูงมาก่อน เบื้องต้นจะคำนวณต้นทุนจากค่าไลเซ่นส์และเม้ด็ดเงินลงทุนโครงข่าย และจะออกประกาศก่อนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายจะเริ่มเปิดให้บริการ  3 จี เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด
ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลทั้ง 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ดีแทค เนทเวอร์ค และ เรียล ฟิวเจอร์ ได้รับหนังสือแจ้งจากกสทช. อย่างเป็นทางการรับรองผลการประมูลเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้ สามารถจ่ายเงินค่าประมูลงวดแรก 50% ได้ทันที ซึ่งเมื่อผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) จะไ/ด้รับไลเซ่นส์อย่างเป็นทางการ

นายฐากร กล่าวว่า ประเด็นที่ น.ส.สุภา ปิยะจิตต รองปลัดกระทรวงการคลัง ส่งหนังสือถึงกสทช.ระบุว่าการประมูล  3 จี วันที่ 16 ต.ค. ไม่มีการแข่งขันด้านราคาตามการประมูลลแบบอีออกชั่นของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และจะไม่รับรองผลการประมูล รวมถึงไม่รับเงินค่าไลเซ่นส์ที่กสทช.จะนำส่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกสทช. เนื่องจากกสทช.เป็นองค์กรอิสระ และดำเนินการจัดประมูลตาม พ.ร.บ.กสทช. ไม่ได้ขึ้นกับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ผู้ให้บริการเอกชนทั้ง 3 ราย  ประกาศ เงินลงทุนโครงข่าย 3 จี ช่วง 3 ปีแรก รวมกัน 1.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็น แอดวานซ์ ไวร์เลส  5 หมื่นล้านบาท  ดีแทค 4 หมื่นล้านบาท และ เรียล ฟิวเจอร์ 2 หมื่นล้านบาท  โดยสาเหตุที่เรียล ฟิวเจอร์ลงทุนน้อยที่สุด  เพราะจะเน้นลงทุนตามปริมาณการใช้งานของลูกค้ามากกว่าลงทุนทั้งประเทศ

นายชัยยศ จิรวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค กล่าวว่า  ปัจจุบันค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของดีแทคต่ำอยู่แล้วที่ 199 บาท แต่พร้อมปฏิบัติตามหลัเกณฑ์ของกสทช. หากมีการกำหนดค่าบริการขั้นสูง

 

185171_10151197113239860_1660988041_n

60239_10151197113509860_219962269_n

ที่มา : มติชน, Kanokrat Twitter, MxPhone, Post Today

1 Responses to “กสทช. เดินหน้า 3G ต่อ อัดกลับกระทรวงการคลัง และเล็งประกาศลดค่าบริการ 3G ให้ค่าโทรพื้นฐาน ต่ำกว่านาทีละ 99 สตางค์”

Anonymous said...
20 October, 2012 13:49

ส่งหนังสือกลับให้ลงโทษ ทำไมไม่ฟ้องศาลเองละครับ กลัวเค้าสั่งลงโทษแล้วนางสาวสุภาไม่ผิดจะได้ลอยตัว เพราะไม่ได้เป็นคนลงโทษเองสินะครับ ชั่วจริงๆ


Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint