Friday, July 20, 2012

Download Free E-Book หนังสือ และการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักการทรงงานจำนวน 6 เล่ม (PDF file)

183849

 

เรามาใช้ iPad หรือ iPhone ให้คุ้ม ๆ กัน โดยการโหลดหนังสืออีบุ๊คแจกฟรี จะไว้อ่านเอง หรือแนะนำให้ลูกหลาน หรือคนใกล้ชิด ได้ศึกษา หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหนังสือหลักการทรงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อต่าง ๆ เราสามารถเปิดอ่านได้โดยการใช้ Safari Mobile ในการเข้าที่เว็บ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งภายในเว็บนี้มีหนังสือให้เราดาวน์โหลดไฟล์ PDF ทั้งหมด 6 เล่มด้วยกันดังนี้

ดาวน์โหลด หนังสือดิจิตอลฟรี 6 เล่ม

1. หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

183878


แบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง

2. หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

183891

หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง

3. หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

183880


หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง

4. หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

183882


หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 40 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง 

5. หนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

183889


เป็น ไฟล์แบบ .pdf จำนวน 150 หน้า  แบ่งเป็น 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 150 หน้า พร้อมปกหน้า/หลัง

6. หนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

183886

 

ไฟล์แบบ .pdf จำนวน 312 หน้า  แบ่งเป็น 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 312 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง

0 Responses to “Download Free E-Book หนังสือ และการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักการทรงงานจำนวน 6 เล่ม (PDF file)”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint