Monday, March 11, 2013

Hello Career English - Thai : เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆผ่าน iPad [Thai app review]

mzl.mdufgmav.480x480-75

Hello Career เป็นแอพสำหรับ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ โดยเรียน 15 นาทีต่อวันเท่านั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีเวลา ไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป Hello Career อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะสามารถโหลดไปใช้ได้ทุกที่ที่พกไอแพดไปด้วย

mzl.yucctkot.480x480-75

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่พยายามเรียนภาษาอังกฤษ ทั้ง Grammar, writing ,reading ,listening ใช้เวลานานในการเรียน เสียเวลาในการเดินทาง แต่พอถึงสถานการณ์จริงกลับพูดตะกุกตะกัก ไม่เป็นธรรมชาติ หรือผู้ที่มีคลังคำศัพท์เยอะ แต่เรียบเรียงประโยคไม่ได้ พูดได้เป็นคำๆ สุดท้ายก็ไม่กล้าพูด

mzl.wcablfda.480x480-75

Hello Career มีคุณสมบัติ "Ubiquitous Learning" เพื่อให้คุณได้เรียนรู้และฝึกภาษาอังกฤษได้ ทุกที่ ทุกเวลา จนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน หรือ พนักงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อภายในบริษัทหรือระหว่างองค์กร ไปจนถึง นักธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ เป็นประตูสู่ความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานให้กับตนเอง

mzl.ymhpnnea.480x480-75

คุณจะสามารถเลียนแบบการออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนสำเนียงเจ้าของภาษาและโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมี Function ที่โดดเด่นเป็นตัวช่วยในการเรียนให้มีประสิทธิภาพดังนี้

You Should Know - ที่เป็นเสมือนคำตอบให้กับผู้เรียนที่เกิดข้อสงสัยได้ทันทีในขณะเรียนกับผู้สอน

Let’s Speak - ที่ช่วยทำให้คุณออกเสียงได้ชัด และเหมือนเจ้าของภาษา

Ask Teacher - สามารถส่งคำถามถึงผู้สอนได้ทันที โดยทางผู้สอนจะตอบคำถามกลับมาโดยเร็วที่สุด

Test - เนื้อหาถูกออกแบบให้คล้ายกับแบบทดสอบ TOEIC และครอบคลุมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

หากมีบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจ สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้ทันที เพียงคุณใช้เวลา 15-20 นาทีต่อวันเพื่อเรียนรู้บทเรียนใหม่ และใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีสำหรับการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วในเวลาว่าง หรือช่วงเดินทาง ถ้าคุณเข้าใจและจดจำบทสนทนาทุกบทในหลักสูตรนี้ได้ ก็เท่ากับว่าได้เรียนรู้บทสนทนาเกือบทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตของคุณ

App นี้เหมาะสำหรับใคร
App นี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีเวลาน้อย คนวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ผู้ซึ่งต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพื้นฐานเพื่อการสมัครงาน หรือพนักงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อภายในบริษัทหรือระหว่างองค์กร ไปจนถึงนักธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ เป็นประตูสู่ความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานให้กับตนเอง

ตัวแอพแจกฟรี แต่เนื้อหาภายในต้องซื้อเพิ่ม แบ่งเป็นบท ๆ ไป ราคาแต่ละบทประมาณ $3.99 หรือ 120 บาท

Hello Career English - Thai for iPad on the iTunes App Store_20130311-005053

Hello Career English – Thai

  • Free

  • Category: Education
  • Updated: 04 February 2013
  • Version: 1.0.3
  • Size: 41.0 MB
  • Languages: English, Bokmål, Norwegian, Catalan, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish
  • Developer: Freewill FX Co., Ltd.
  • © 2012 Freewill FX Co., Ltd.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPad. Requires iOS 4.3 or later.

 

 

0 Responses to “Hello Career English - Thai : เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆผ่าน iPad [Thai app review]”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint