Sunday, December 9, 2012

กสทช.แจกใบอนุญาต3G พ่วงเงื่อนไขบีบ 3 ค่ายมือถือลดค่าบริการ 15% มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา

www.prachachat.net 2012-12-9 06

กสทช.อนุมัติแล้วใบอนุญาต 3G ทั้ง 3 ค่ายถือสิทธิยาวถึง 6 ธ.ค. 2570 ระบุลดราคา 15% จากราคาเฉลี่ยทุกค่าย เป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ย้ำเป็นคำสั่งทางปกครอง เอกชนไม่ปฏิบัติตามถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

พ.อ.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กทค. เมื่อ 7 ธ.ค.2555 ได้มีมติให้ออกใบอนุญาต IMT 2.1GHz และออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3   หลังการประมูลคลื่นความถี่ลุล่วง ซึ่งผู้ชนะประมูลทั้ง3ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ตเวิร์ค จำกัด  บริษัท ดีแทค เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด  ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังประมูลครบถ้วนตามประกาศ กสทช. เรื่องการหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555

กทค. เห็นว่า เรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญกับการออกใบอนุญาตครั้งนี้ คือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในประกาศฯ ได้มีการกำหนดไว้ในหัวข้อมาตราการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และจัดให้มีบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 

โดยกทค.ได้กำหนดเงื่อนไขแนบท้าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ขัดกับประกาศอัตราค่าขั้นสูง จึงเห็นควรให้กำหนดอัตราการลดค่าบริการทั้งเสียงและข้อมูลลง 15% จากอัตราค่าบริการเฉลี่ยในตลาด ณ วันที่รับใบอนุญาต  จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับการกำกับดูแลอัตราค่าบริการนั้น  โดยข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบอัตราค่าบริการนั้น จะพิจารณาจากรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตนำส่งให้สำนักงาน กสทช. ทุกสิ้นเดือน ตามข้อ 16 ของ ประกาศ กทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

“การกำหนดอัตราค่าบริการลดลงไม่น้อยกว่า 15% จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าค่าบริการจะลดลงแน่ๆ โดยไม่ต้องรอให้มีการออกประกาศการกำหนดอัตราขั้นสูงเสียยก่อน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี ถือว่า กสทช. ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เป็นบริการ 3G ซึ่งจะเป็นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป”

สำหรับราคาเฉลี่ยค่าบริการในตลาดจะต้องดูโปรโมชั่นทั้งหมดของวันที่7ธ.ค.มาเฉลี่ยเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการอีกครั้ง โดยทางสำนักงานฯ จะเสนอค่าเฉลี่ยดังกล่าวให้บอร์ด กทค. ทราบอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวเลขค่าเฉลี่ยราวเดือน ม.ค. 2556 และหากตัวเลขดังกล่าวเป็นที่สนใจของสังคม กทค. จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ  ขณะเดียวกันจะเริ่มกระบวนการยกร่างประกาศอัตราค่าบริการขั้นสูงฉบับใหม่สำหรับบริการ 3G

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กทค. กล่าวว่า เมื่อ กทค. มีมติให้ใบอนุญาต อายุใบอนุญาตจะเริ่มนับตั้งแต่ 7 ธ.ค.นี้ ไปถึง 6 ธ.ค. 2570  ส่วนกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นงานด้านธุรการที่ทางสำนักงานจะต้องดำเนินการนำใบอนุญาตให้ประธาน กสทช. ลงนาม คาดว่าเอกชนจะได้รับใบอนุญาตในสัปดาห์หน้า  เอกชนสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ได้ทันที แต่การนำเข้าอุปกรณ์จะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค  ส่วนการติตตั้งอาจจะเริ่มทยอยเปิดใช้บริการได้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า

“เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตถือเป็นคำสั่งทางปกครอง  ไม่จำเป็นต้องเรียกผู้ประกอบการมาต่อรอง แต่ที่เคยให้ส่งแผนการลดราคามา เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วม  เมื่อเป็นคำสั่งทางปกครอง หากเอกชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะเริ่มมาตรการจากเบาไปหาหนัก คือการเรียกมาตักเตือน เพื่อให้มีการแก้ไข ไล่ไปจนถึงการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม”

ด้านคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องร้อง ผู้ฟ้องยังมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองได้ภายใน 30 วัน และทาง กสทช. ในฐานะผู้ถูกฟ้องก็มีสิทธิจะแก้คำอุทธรณ์ของผู้ตรวจการได้ ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกระยะ

ส่วน การจัดสรรเลขหมายจะเป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการเลขหมายเสนอความเห็นเข้ามาก ทค.ยังไม่ได้มีมติใดเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันการจัดสรรเลขหมายอยู่ที่หมวด 091  นอกจากนี้ กทค. กำลังเตรียมพิจารณาตั้งคณะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการโอน ย้ายเลขหมาย อาทิ การออกประกาศพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

ขณะที่สิทธิหน้าที่ของผู้ประกอบการเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ2%ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย เงินสมทบเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(USO) อีก 3.75%

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง  ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. กล่าวว่าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ควรกำหนดเงื่อนไขห้ามไม่ให้บริการ 3G แบบพรีเพดกำหนดวันหมดอายุ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีผู้บริโภครร้องเรียนเป็นอันดับต้นๆ ในปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังควรลดค่าเชื่อมต่อโครงข่าย(ค่า IC) ทั้งบริการประเภทเสียงและข้อมูล ไม่เกิน 25 สตางค์ จากเดิมที่กำหนดไว้ที่นาทีละ 1 บาท

ที่มา : ประชาชาติ

0 Responses to “กสทช.แจกใบอนุญาต3G พ่วงเงื่อนไขบีบ 3 ค่ายมือถือลดค่าบริการ 15% มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint