Wednesday, August 1, 2012

dtac ออกโปรโมชันใหม่ "buffet" โทรไม่จำกัด หรือ เน็ตไม่จำกัด [pr news]

www.dtac.co.th 2012-7-29 125

ทางดีแทคได้ออกโปรโมชันใหม่ เอาใจคนชอบโปรแบบไม่จำกัด (unlimit) ทั้งจำนวนชั่วโมงการโทร และการใช้เน็ต 3G / EDGE ในราคา 399 บาท สำหรับ gooof free call 399 นั้น โทรฟรีเฉพาะ เบอร์ดีแทคตลอด 24 ชั่วโมง (แต่จำกัดเฉพาะลูกค้าใหม่) ส่วน aircard-tablet 399 เล่นเน็ตได้ไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 42 Mbps แต่จะมีการจำกัดความเร็ว ถ้าใช้เกินกำหนด

รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ goood free call 399

 1. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทองค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถสมัครแพ็กเกจ goood free call 399 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2555
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ goood free call 399 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้
  1. • goood free call 399 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 399 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 6 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร หลังจากหมดระยะเวลารับสิทธิ์ แพ็กเกจจะถูกเปลี่ยนเป็น dtac voice 499 ซึ่งเริ่มตั้งแต่รอบบิลที่ 7 เป็นต้นไป
   • รับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายสูงสุดครั้งละ 60 นาที (ตั้งแต่นาทีที่ 61 คิดนาทีละ 1 บาท) ตลอด 24 ชม. โทรเบอร์อื่น ๆ นาทีละ 1 บาท
 3. อัตราค่าบริการเสริม dtac internet 1 บาท/นาที คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ค่าบริการเสริม SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
 4. จำนวนสิทธิ์การโทร ไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 5. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการเหมาจ่ายและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการ ขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ
 6. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น รวมทั้งค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อน ใช้บริการ สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 7. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 8. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้จำนวนการใช้งานผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  1. • ตรวจสอบจำนวนนาทีที่ใช้โทร กด *121*1# โทรออก หรือ บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 กด 2 (ไม่คิดค่าบริการ)
 9. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้น ๆ
 10. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิดของระบบ
 11. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วน บุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ ละรอบบิล
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือ www.dtac.co.th ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 13. ให้บริการโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dtac.co.th/

0 Responses to “dtac ออกโปรโมชันใหม่ "buffet" โทรไม่จำกัด หรือ เน็ตไม่จำกัด [pr news]”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint