Wednesday, August 22, 2012

dtac จัดโปรโมโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด iPhone 4S สูงสุด 4,750 บาท ผ่อน 0% 10 เดือน [PR news]

 

 

dtac จัดโปรโมชั่น ลดราคา iPhone สูงสุดถึง 4,750 บาท พร้อมส่วนลดค่าแพคเกจรายเดือนนาน 18 เดือน รวมมูลค่ากว่า 6,480 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ดีแทคเซ็นเตอร์, สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค และร้านค้าที่ร่วมรายการ...

dtac มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานเกิน 90 วัน (ตรวจสอบสิทธิ์โทร *140#) หรือลูกค้าแฮปปี้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 90 วัน และมียอดใช้บริการตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในเดือน มี.ค. - มิ.ย. เดือนใดเดือนหนึ่ง หรือลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเครือข่ายมาดีแทค* รับสิทธิพิเศษซื้อ iPhone ในราคาดังต่อไปนี้

  -  iPhone 4 8GB: 15,950 บาท
  -  iPhone 4S 16GB: 19,900 บาท
  -  iPhone 4S 32GB: 23,670 บาท
  -  iPhone 4S 64GB: 25,500 บาท

พร้อมโปรโมชันผ่อน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ และรับสิทธิลดค่าบริการรายเดือน นาน 18 เดือน พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย 550 นาทีต่อเดือน และเล่น 3G/EDGE/Wi-Fi ไม่จำกัด* รวมมูลค่ากว่า 6,480 บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม ที่ดีแทคเซ็นเตอร์, สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค และร้านค้าที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคแบบจด ทะเบียนรายเดือนและแบบเติมเงินในปัจจุบัน หรือผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่เท่านั้น (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมสมัครแพ็คเกจตามที่ดีแทคกำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2555 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • 1. ประเภทของลูกค้า ดังนี้

   1.1 สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายเดือน ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 30 เมษายน 2555 และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มียอดค้างชำระค่าบริการหรือถูกระงับการใช้บริการ

   1.2 สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 30 เมษายน 2555 และมียอดการใช้งานในเดือนมีนาคม หรือ เมษายน หรือ พฤษภาคม หรือ มิถุนายน มากกว่าหรือเท่ากับ 500 บาทขึ้นไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   1.3 สำหรับลูกค้าแบบรายเดือนที่เปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม (MNP) สำเร็จเป็นลูกค้าดีแทคเรียบร้อย และมีการใช้บริการแบบรายเดือนในเครือข่ายเดิมมานานเกิน 3 เดือน


  สิทธิ์ที่จะได้รับมีดังนี้

  • รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ในราคาพิเศษ เมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมสมัครแพ็กเกจ Smartphone 899 รุ่นดังต่อไปนี้ iPhone 4 8GB ราคา 15,950 บาท, iPhone 4S 16GB ราคา 19,900 บาท, iPhone 4S 32GB ราคา 23,670 บาท, iPhone 4S 64GB ราคา 25,500 บาท, Samsung Galaxy Note ราคา 19,500 บาท, Samsung Galaxy SII ราคา 17,000 บาท, HTC Sensation XL ราคา 17,300 บาท

  รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการรายเดือนเหลือ 539 บาท/เดือน สำหรับแพ็กเกจ Smartphone 899 เป็นระยะเวลานาน 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone 4 8GB, iPhone 4S 16GB, iPhone 4S 32GB, iPhone 4S 64GB, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy SII, HTC Sensation XL

 2. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายเดือนใน ปัจจุบันที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับสิทธิ์ในข้อ 1.1 หรือผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนรายเดือนใหม่ จะได้รับสิทธิ์เฉพาะส่วนลดค่าบริการรายเดือนเหลือ 599 บาท/เดือน สำหรับแพ็กเกจ Smartphone 899 เป็นระยะเวลานาน 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone ในราคาพิเศษ ได้แก่ iPhone 4 8GB ราคา 17,900 บาท, iPhone 4S 16GB ราคา 21,700 บาท, iPhone 4S 32GB ราคา 25,500 บาท, iPhone 4S 64GB ราคา 29,400 บาท หรือเมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์อื่น ได้แก่ Samsung Galaxy Note ราคา 20,000 บาท, Samsung Galaxy SII ราคา 17,500 บาท, HTC Sensation XL ราคา 18,900 บาท
 3. หากผู้รับสิทธิ์ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจดัง กล่าว ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถือว่าสิ้นสุดการได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการในทันที
 4. สำหรับลูกค้าแบบรายเดือนที่เปลี่ยนเครือข่ายใช้ เบอร์เดิม (MNP) สำเร็จเป็นลูกค้าดีแทคเรียบร้อย จะต้องนำใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินค่าใช้บริการรายเดือนจากเครื่อข่ายเดิมในเดือนมีนาคม หรือ เมษายน หรือ พฤษภาคม หรือ มิถุนายน มาแสดง
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ รวมถึงส่วนลดค่าบริการรายเดือนเพียง 1 เลขหมายโทรศัพท์ / 1 เครื่องเท่านั้น
 6. ผู้ที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ข้อ 1.1 จะต้องจดทะเบียนแพ็กเกจ Smartphone 899 ด้วยเลขหมายโทรศัพท์เดิมที่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิ์เท่านั้น
 7. การตัดสินของทางบริษัทฯ ในการให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายตามเกณฑ์ข้อ 1.1 ถือเป็นข้อสิ้นสุด
 8. เครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษและส่วนลดค่าบริการราย เดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือบัตรกำนัลส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ
 9. ราคาเครื่องโทรศัพท์ทุกรุ่นเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ หรือ www.dtac.co.th

0 Responses to “dtac จัดโปรโมโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด iPhone 4S สูงสุด 4,750 บาท ผ่อน 0% 10 เดือน [PR news]”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint