Friday, February 3, 2012

TOT ยันเปิดบริการ 3G ในพื้นที่กรุงเทพแน่วันที่ 24 ก.พ.นี้ ด้วยสถานีกว่า 3,000 แห่ง

4e55f09d3978f

นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานกรรมการ (บอร์ด) บมจ.ทีโอที กล่าวว่า การดำเนินการโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3จีย่าน ความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ์ มูลค่า 15,999 ล้านบาท ขณะนี้คืบหน้าไปมาก หลังจากลงนามสัญญาการใช้สถานีฐานร่วม (โค-ไซต์) กับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) โดยได้ระบุจุดหรือสถานที่ติดตั้งสถานีฐานร่วมกันแล้วมากกว่า 3,000 สถานี ส่วนอีก 2,230 แห่ง ก็เร่งดำเนินการไปแล้ว คาดว่าภายในเดือน ก.พ. 2555 จะติดตั้งได้มากกว่า 3,000 สถานี ซึ่งวันที่ 24 ก.พ.นี้ น่าจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการพื้นที่ กทม. และภายในเดือน พ.ค. 2555 จะติดตั้งครบ 5,320 สถานีแน่ ถือว่าการติดตั้งสถานีฐานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

“การเช่าใช้สถานีฐานร่วมระหว่างทีโอทีกับ เอไอเอส ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับทั้งสองฝ่าย เพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างสถานีฐาน ซึ่งเอไอเอสได้ปรับลดอัตราค่าเช่าให้อีก 10% ตามสัญญาการเช่าใช้สถานีฐานนั้น ทีโอทีได้ ลงนามกับเอไอเอส เมื่อเดือน ธ.ค.2554 อายุสัญญา 3 ปี 8 เดือน ค่าเช่ารวม 900 ล้านบาท แม้ที่ผ่านมาจะพูดถึงการโค-ไซต์ แต่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดของการเจรจาร่วมกัน ทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง แต่วันนี้ถือว่าทีโอทีเดินหน้า 3จี ได้ตามแผนแล้ว”

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการ 3จีของทีโอทีทั่วประเทศแล้ว 3 แสนราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการทำตลาดบริการขายต่อบริการบนโครงข่ายเสมือน (เอ็มวีเอ็นโอ) 2.2 แสนราย ส่วนลูกค้าที่ทีโอทีทำตลาดเองมี 8 หมื่นราย อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงแรกที่การติดตั้งโครงข่าย 3จีทีโอทีจะล่าช้าไป แต่มั่นใจหากเปิดบริการจะขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะ 3จีทีโอที ถือเป็นย่านความถี่ที่เร็วที่สุด ซึ่งโครงข่ายที่สร้างขึ้นมีปริมาณความจุ (คาปาซิตี้) 7.2 ล้านเลขหมาย

นายพันธ์เทพ กล่าวต่อว่า สำหรับการเดินหน้าภารกิจของทีโอที ขณะนี้ได้เร่งปรับโครงสร้างองค์กร และรณรงค์ให้พนักงานทีโอทีร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะพนักงานทีโอทีถือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพียงแต่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรและร่วมกันสร้างรายได้ เพื่อทดแทนรายได้จากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ

เนื่องจาก ปี 2558 เป็นต้นไปทีโอทีจะ ไม่มีรายได้จากสัญญาสัมปทานอีกแล้ว เพราะตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ว่า รายได้จากสัญญาสัมปทานจะต้องโอนเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งหมด ดังนั้นทีโอทีจะต้องเร่งหารายได้ เพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหายไปดังกล่าว

ที่มา : BangkokBizNews

0 Responses to “TOT ยันเปิดบริการ 3G ในพื้นที่กรุงเทพแน่วันที่ 24 ก.พ.นี้ ด้วยสถานีกว่า 3,000 แห่ง”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint