Tuesday, October 1, 2013

ผู้ใช้ iPhone 5s พบว่า Compass app แสดงข้อมูลไม่ตรงกับความจริง

Compasses-640x480

ผู้ใช้ iPhone 5s "tharepairguy" ได้โพสต์ข้อมูลที่เขาสังเกตเห็น ของแอพเข็มทิศ ระหว่าง iPhone 5s และ iPhone 4 ที่ใช้ iOS 7 เหมือนกันนั้น เมื่อไอโฟนทั้งสอง อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ไอโฟนทั้งสองรุ่นกับแสดงข้อมูลต่างกัน โดยจากการทดสอบนั้น iPhone 4 จะอ่านค่าได้ 179 องศาใต้ ส่วน iPhone 5s อ่านค่าได้ 165 องศาใต้ ซึ่งเทียบกับอุปกรณ์เข็มทิศอื่นนั้น iPhone 4 อ่านค่า ได้ถูกต้อง ทั้งนี้ปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า เป็นปัญหาเฉพาะเครื่อง ส่วนทางผู้ใช้นี้ ก็ได้แจ้งกับทาง Apple ให้ทราบ ปัญหานี้แล้ว คงต้องดูกันต่อไปว่า แอปเปิลจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ?

ที่มา : Mac Rumors’ Forum

0 Responses to “ผู้ใช้ iPhone 5s พบว่า Compass app แสดงข้อมูลไม่ตรงกับความจริง”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint