Tuesday, August 13, 2013

กระทรวง ICT ตั้งเปล่าเพิ่ม ICT Free Wi-Fi 1.5 แสนจุดภายในปี 2557

free-wifi

“อนุดิษฐ์” เดินหน้าติดตั้ง ICT Free Wi-Fi เพิ่มอีก 1.5 แสนจุดในปี 2557 คาดประชาชนกว่า 7.5 ล้านคนจะเข้าถึง ICT Free Wi-Fi by TOT ที่ปัจจุบันมีอยู่ 30,000 แห่งทั่วประเทศ
      
       น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือกองทุน กทปส. จำนวน 950 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการ ICT Free Wi-Fi ขยายจุดติดตั้งให้บริการ 30,000 แห่งทั่วประเทศ
      
       โดยติดตั้ง Access point 150,000 จุดภายในปี 2557 ซึ่งจะทำให้ประชาชนในประเทศกว่า 7.5 ล้านคนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโครงการ ICT Free Wi-Fi by TOT ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาส 4 ปี 2556 นี้ ซึ่งไอซีทีได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นผู้ติดตั้งในโครงการแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาสัญญา 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2559
      
       ปัจจุบันโครงการ ICT Free Wi-Fi มีการติดตั้ง Access point จำนวน 120,000 จุดซึ่งจะสามารถให้บริการได้ 30,000 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกลุ่มบริษัทเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั้ง 6 ค่าย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ซึ่งมีระยะเวลาในโครงการถึงปี 2558 โดยความร่วมมือดังกล่าวของเอกชน และ กสท จะช่วยให้สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตราว 8 ล้านคน ส่วนของทีโอทีปัจจุบันสามารถรองรับการใช้งานได้ 1.6 ล้านคน
      
       สำหรับการติดตั้ง Access point 150,000 จุดที่ดำเนินการโดยทีโอทีนั้นแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 16,220 จุด (11%) และเขตต่างจังหวัดประมาณ 133,780 จุด (89%) ตั้งเป้าติดตั้งให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 78 แห่ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต. 6,720 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 1,100 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ 864 แห่ง สถานีตำรวจบางแห่ง 1,738 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์ 4,500 แห่ง สถานที่สำคัญ (Point of Interest) 15,000 แห่ง เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และสถานที่ราชการอื่นๆ, สถานีขนส่ง, รถไฟ, บนรถไฟฟ้า, บนรถเมล์ ท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น
      
       สำหรับโครงการ ICT Free Wi-Fi ถือเป็นโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) ในการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
      
       นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ทีโอทีได้ติดตั้งให้บริการตามโครงการ ICT Free Wi-fi by TOT ไปแล้วกว่า 10,000 จุด และคาดว่าจะติดตั้งได้ครบ 150,000 จุดในปี 2557 แต่จะสามารถเริ่มเปิดให้บริการ ICT Free Wi-fi ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 นี้ โดยล่าสุดได้จัดอบรมระบบบริหารจัดการโครงการ ICT Free Wi-fi ให้แก่พนักงานทีโอทีทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในด้านการบริหารจัดการโครงการฯ และให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามเป้าหมาย
      
       ทั้งในด้านของการสำรวจจุดติดตั้ง การประสานงานขอใช้สถานที่ติดตั้ง รวมถึงการรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ Wi-Fi ระบบบริหารจัดการ Call Center และ Internet Bandwidth ตลอดจนการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์โครงข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอง ประกอบด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point (AP) ทั่วประเทศจำนวน 150,000 จุด ติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการ (AP Management System) การเข้าใช้งานบริการ Free Wi-Fi ติดตั้งระบบอุปกรณ์ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ Free Wi-Fi เป็นต้น
      
       อย่างไรก็ดี การให้บริการ โครงการ ICT Free Wi-Fi by TOT กำหนดความเร็วในการใช้งาน 2 Mbps ต่อ Access Point และใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 15 คน ระยะเวลาการใช้งานครั้งละ 20 นาที รวม 2 ชั่วโมงต่อวัน อายุการใช้งาน 6 เดือนหลังจากการใช้งานครั้งแรก โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนด Password ได้เอง เพียงใช้เลขที่บัตรประชาชน และสำหรับชาวต่างประเทศใช้เลขที่หนังสือเดินทางในการเปิดใช้งานดังกล่าว และยังมีบริการ Call Center เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการใช้งานด้วย
      

ที่มา : Manager

1 Responses to “กระทรวง ICT ตั้งเปล่าเพิ่ม ICT Free Wi-Fi 1.5 แสนจุดภายในปี 2557”

Krongkrang said...
13 August, 2013 12:38

ต่อไม่เห็นจะเคยติดหมุนติ้วๆๆๆๆ


Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint