Friday, April 5, 2013

Hitachi Maxell กำลังพัฒนา Li-Ion battery ที่ความจุเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับของเดิม

11-maxel-battery

 

เทรนด์สมาร์ทโฟนตอนนี้ต้องหน้าจอใหญ่เป้ง ส่วนแท็บเล็ตก็หน้าจอใหญ่อยู่แล้ว กินไฟจากแบตเตอร์รี่จุทีเดียว จนต้องใส่แบตเตอร์รี่ใหญ่ขึ้น ลงไปในตัวเครื่อง ซึ่งก็ทำให้เครื่องหนักขึ้นตามไปด้วย และเปลืองพื้นที่ตัวเครื่องไปมากทีเดียว แถม
แบตเตอร์รี่บางทีใช้ไม่ถึงวันก็หมดซะแล้ว

ข่าวดีก็คือทาง Hitachi Maxell ได้ค้นพบวิธีที่จะเพิ่มความจุแบตเตอร์รี่ Li-Ion มากขึ้นไปอีกถึง 60% เมื่อเทียบกับแบตเตอร์รี่ขนาดเดียวกันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นแบตเตอร์รี่ความจุ 2,000 mAh แบตรุ่นใหม่ก็จะมีความจุถึง 3,200 mAh เลยทีเดียว เจ้าแบตรุ่นใหม่นี้จะมี ความสามารถในการเก็บพลังงานต่อมวล (enerygy density) ถึง 1.6 จากแบตรุ่นปัจจุบัน เรียกว่าทำให้เราใช้งานอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายได้ยาวนานขึ้นอีก 60% เลยทีเดียว ไม่รู้ว่า แบตเตอร์รี่รุ่นใหม่นี้ออกมา แอปเปิลจะสนใจ เอาแบตเตอร์รี่รุ่นใหม่ของ Hitachi ไปใช้บ้างหรือเปล่า ซึ่งน่าจะช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานดีขึ้นมาก อย่างไม่ต้องสงสัย

ที่มา : intomobile

0 Responses to “Hitachi Maxell กำลังพัฒนา Li-Ion battery ที่ความจุเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับของเดิม”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint