Thursday, November 22, 2012

ผลการตรวจสอบการฮั้วประมูล 3G ไม่พบพิรุธ

ฉลุย! คณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการฮั้วประมูล 3จี ไม่พบพฤติกรรมเอกชนเข้าข่ายฮั้ว หรือสมยอมราคา พร้อมชงเรื่องยื่นเลขาฯ กสทช.ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการฮั้วประมูล 3จี กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลสอบสวนว่า ผลการตรวจสอบของคณะทำงาน ไม่พบว่าเอกชนสมยอมราคา หรือเข้าข่ายฮั้วแต่อย่างใด เพราะเป็นการประมูลตามกติกาของ กสทช.ทุกขั้นตอน ส่วนข้อสังเกตที่ว่าหลักเกณฑ์ของ กสทช.ไม่เอื้อให้เอกชนเกิดแรงจูงใจในการแข่งขันราคานั้น คณะทำงานไม่ได้มีอำนาจในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว โดยคณะทำงานจะเสนอผลสรุปทั้งหมดต่อนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ เพื่อไม่ให้การตรวจสอบขัดขวางกระบวนการให้ไลเซ่นส์ที่ กสทช. มีกำหนดจะออกให้กับเอกชนภายในวันที่ 18 ม.ค.2556 หรือ ภายใน 90 วัน ตามที่รับรองผลการประมูล

ทั้งนี้ ประเด็นที่คณะทำงานพิจารณานั้นมีเพียงประเด็นเดียว คือ ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค และทรู มีพฤติกรรมการฮั้วประมูลหรือสมยอมราคาหรือไม่ โดยดูตั้งแต่ก่อนการประมูล ในระหว่างการประมูล และภายหลังการประมูล

“คณะทำงานตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีเอกชนฮั้วประมูล เพราะเป็นการประมูลตามกติกาของ กสทช.ทุกขั้นตอน ส่วนข้อสังเกตที่ว่า หลักเกณฑ์ของ กสทช.ไม่เอื้อให้เอกชนเกิดแรงจูงใจในการแข่งขันราคานั้น  อำนาจของคณะทำงานไปไม่ถึงตรงนั้น อำนาจเราดูแค่พฤติกรรมการประมูลของเอกชน ซึ่งพบว่าทั้ง 3 ราย สู้ราคากันตามปกติ ถูกต้องทุกขั้นตอน และทำตามประกาศที่ กสทช.กำหนดทุกอย่าง” ประธานคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการฮั้วประมูล 3จี กล่าว

กรณีที่ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ไม่มาร่วมชี้แจงกับคณะทำงานที่เชิญมาก่อนหน้านี้  ส่วนตัวมองว่าจะไม่ส่งผลทำให้ความน่าเชื่อถือของคณะทำงานลดลง ขณะที่ประเด็นที่ถูกมองว่า คณะทำงานชุดนี้ ถูกตั้งโดย กสทช. ทำให้ไม่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบนั้นระบุว่า คณะทำงานฯ ไม่เคยตั้งธงในการสอบสวน การพิจารณาได้ใช้กระบวนการทางข้อมูลทุกด้านที่มีอำนาจในการตรวจสอบ เพื่อวินิจฉัยในประเด็นเดียวว่า ทั้ง 3 รายฮั้วกันหรือไม่

นายจิตต์นรา นวรัตน์ คณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการฮั้วประมูล 3จี กล่าวว่า วันนี้ถือว่าการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยเชิญสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยมาชี้แจง โดยได้รับคำยืนยันว่า ไม่มีการกีดกันในการออกสินเชื่อให้เอกชน และให้สินเชื่อเท่าเทียมกันทุกราย ซึ่งประเด็นที่คณะทำงานสอบถามจะเกี่ยวกับวิธีการให้สินเชื่อเป็นอย่างไร มีใครมาขอบ้าง มีรายไหนที่มาขอแล้วธนาคารไม่ให้บ้าง ซึ่งทราบว่ามีไปขอสินเชื่อแค่ 3 รายเท่านั้น แต่ไม่ได้ขอพร้อมกัน

ทั้งนี้ แนวทางการสรุปผลสอบแบ่งเป็น 3 ด้าน กลุ่มแรก คือผู้ประกอบการเอกชนทั้ง 3 ราย ที่มายื่นประมูล กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มารับซองแต่ไม่ได้เข้าร่วมประมูล ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น มายื่นเผื่อไว้ก่อนเพราะกลัวบริษัทในเครือจะไม่ผ่านคุณสมบัติ บางส่วนเป็นบริษัทที่มีความสนใจ แต่เห็นว่าโครงการ 3จี มีขนาดใหญ่เกินไป แต่ไม่มีข้อมูลจึงมาขอรับซองข้อมูลไปศึกษาเผื่อการประกอบกิจการในอนาคต และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่มีการกล่าวหาว่าการประมูลมีการกีดกัน แต่เมื่อสอบสวนแล้วไม่พบว่ามี

แต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ เพราะว่ายังเหลือการพิจารณคดีของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อตรวจสอบการประมูลคลื่นความถี่ 3G อยู่อีก หนึ่งคดี คงต้องลุ้นกันต่อไป

0 Responses to “ผลการตรวจสอบการฮั้วประมูล 3G ไม่พบพิรุธ”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint