Tuesday, October 16, 2012

สรุปผลการประมูล 3G 2.1 GHz. AIS ให้ราคาสูงสุด ส่วน dtac และ True Move ให้ราคาเท่ากัน

thailand-3g-auction-21ghz

 

เมื่อเวลา 17.30น. ของวันนี้ ( 16 ตุลาคม 2555 ) กสทช แถลงข่าวสรุปผลการประมูล3G และทั้ง 3 บริษัทผู้ร่วมประมูล ได้เลือกช่วงความถี่เรียบร้อยแล้ว โดยประมูล 3G จบแล้วในวันเดียว โดยเอไอเอสให้ราคาสูงสุด คือ 14,625 ล้านบาท จึงได้เลือกชุดคลื่นความถี่เป็นลำดับแรก และเอไอเอสได้เลือกชุดความถี่ย่านที่ 7, 8, 9 (ช่วงคลื่นความถี่ติดกับทีโอที)

ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดคือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS)  เป็นเงินจำนวน 14,625 ล้านบาท และมีผู้เสนอราคาเท่ากัน 2 เจ้าคือ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (dtac) และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (TrueMove) ทั้งนี้ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นผู้จับฉลากได้เลือกย่านความถี่ก่อน สิทธิในการเลือกย่านความถี่ตามลำดับ คือ AIS , True , Dtac

สรุปการเลือกช่วงคลื่นความถี่

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด เลือกย่าน 1920 MHz – 1935 MHz และ 2110 MHz – 2135 MHz (ย่านที่ 1,2,3)

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด เลือกย่าน  1935 MHz – 1950 MHz และ 2125 MHz – 2140 MHz (ย่าน 4,5,6)

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เลือกย่าน 1950 MHz – 1965 MHz และ 2140 MHz – 2155 MHz    (ย่าน 7,8,9)

โดยราคาประมูลรวมทั้งหมด 3 บริษัท ได้เงินเข้ารัฐรวม 41,625 ล้านบาท 

ประมูลความถี่ 3จี ประเทศไทย ดีแทค ทรูมูฟ เอไอเอส

หลังแถลงข่าวเสร็จสิ้นการ ประมูล   กสทช. จะออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้กับผู้เข้าร่วมประมูล ภายใน 90 วัน ต่อไป

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการแข่งขันเสนอราคาเพื่อแย่งชิงช่วงคลื่นเพียง 3 สล็อตเท่านั้น กล่าวคือที่ราคา 4,725 ล้านบาท 1 สล็อต และที่ราคา 4,950 บาท จำนวน 2 สล็อต ที่เหลืออีก 6 สล็อตอยู่ที่ราคาตั้งต้นคือ 4,500 ล้านบาท ทำให้มูลค่าเงินประมูลรวม 41,625 ล้านบาทสูงกว่าราคาตั้งต้นเพียง 1,125 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.78 เท่านั้น

อีกทาง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (TDRI) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ให้ความเห็นว่า การประมูล 3G ครั้งนี้ล้มเหลว รัฐเสียหายกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท โดยมีความเห็นดังนี้

ผลการประมูลคลื่น 3G เป็นไปตามที่คาดหมายของผม คือ ได้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาตั้งต้นเพียงเล็กน้อยคือประมาณร้อยละ 2.8 เท่านั้น คือ เพิ่มจากราคาตั้งต้นโดยรวม 9 ใบ ที่ 40,500 ล้านบาท เป็นเพียง 41,650 ล้านบาทเท่านั้น โดยมีคลื่น 6 ชุดที่มีราคาประมูลเท่ากับราคาตั้งต้น

การประมูลครั้งนี้แม้จะทำให้ประชาชนมีบริการ 3G ใช้กันอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนในฐานผู้เสียภาษี เมื่อเทียบจากราคาประเมินถึง 16,335 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการทั้งสามรายได้ประโยชน์จากส่วนต่างนี้ไปเป็นเสมือน “ลาภลอย” ทั้งนี้ยังไม่รวมประโยชน์ที่ได้จากการลดค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายให้รัฐอีกปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท ที่สำคัญการที่แต่ละรายได้คลื่น 3G มูลค่าถูกแสนถูกต่ำกว่าปีละ 1 พันล้านบาทต่อปี จะไม่มีผลต่ออัตราค่าบริการ 3G ที่ประชาชนต้องจ่ายแต่อย่างใด นอกจากจะเพิ่มกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากราคาหุ้นของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

ผลการประมูลครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลที่กสทช. พยายามโฆษณาให้ประชาชนเชื่อมาโดยตลอดว่าจะมีการแข่งขันมาก เนื่องจากคลื่นความถี่แต่ละชุดมีความแตกต่างกันมาก เสมือนเป็นที่ดินทำเลดีติดทะเลกับที่ดินแออัดติดถนนใหญ่ไม่เป็นความจริง และตอกย้ำความเชื่อของสาธารณชนในวงกว้างที่ว่า การประมูลครั้งนี้มีลักษณะเอื้อต่อการสมคบกันของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ผลการประมูลยังชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงของการออกแบบการประมูล 2 ประการคือ หนึ่ง การจำกัดคลื่นความถี่ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะสามารถถือครองได้ให้เท่ากัน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างที่ควรจะเป็น สอง การกำหนดราคาประมูลขั้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้เกิดความเสียหายมาก เมื่อไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควร

ทั้งนี้ หาก กสทช. ได้รับฟังข้อทักท้วงของฝ่ายต่างๆ ก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้น

ผมจึงขอเรียกร้องให้ กสทช. รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อรัฐและประชาชนที่เกิดขึ้น โดยให้แถลงต่อประชาชนว่า จะมีการรับผิดชอบอย่างไร และขอเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

นอกจากนี้ ในการประมูลคลื่นความถี่ 4G และคลื่นความถี่อื่นๆ ที่จะมีขึ้นต่อไป ก็ขอให้ระวังอย่าได้ใช้แนวทางเดียวกันมาดำเนินการอีก

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ที่มา : Blognone, it24hrs, bangkokbiznews

0 Responses to “สรุปผลการประมูล 3G 2.1 GHz. AIS ให้ราคาสูงสุด ส่วน dtac และ True Move ให้ราคาเท่ากัน”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint