Thursday, October 4, 2012

3D BMI : ถ้าเราอ้วน หรือผอมกว่านี้ หุ่นเราจะเป็นยังไงนะ แอพนี้บอกได้ [app review]

mzl.trharfks.320x480-75

เราผอม หรืออ้วน เมื่อเทียบจากความสูงของเรา ปกติแล้วเราจะต้องนั่งคำนวนจาก หาค่า ดัชนีมวลกาย หรือที่เรียกว่า Body Mass Index : BMI ซึ่งจะเป็นเกณฑ์มาตราฐาน ที่ช่วยประเมินว่าเรากำลังอ้วนหรือผอมเกินไปแล้ว

mzl.ntmqrmbn.320x480-75mzl.lbkpkoqw.320x480-75

ธรรมดาเราอาจจะคำนวนค่า BMI นี้เอาเอง หรือคำนวนผ่านเว็บต่างๆ แต่ถ้า มี 3D BMI ก็จะช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะสามารถกดคำนวน ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เลย และจุดเด่นของแอพนี้ก็คือ สามารถแสดงภาพจำลองร่างกาย ให้เราเปรียบ เทียบดูได้ ว่าถ้าเราน้ำหนักลง หรือน้ำหนักขึ้น จะรูปร่างอย่างไร โดยแบ่งเป็น เพศชาย และหญิง และแบ่งย่อยเป็น กลุ่มคนผอม อ้วน และนักกีฬาอีกด้วย เพราะนักกีฬา อาจจะน้ำหนัก เยอะ จากกล้ามเนื้อ ซึ่งไม่ใช่น้ำหนักไขมัน

mzl.aavlfimy.320x480-75mzl.ueghjcmm.320x480-75

สำหรับค่า BMI ในแอพนี้ มีสองแบบด้วยกัน โดยอ้างอิงจาก องค์กรอนามัยโลก หรือ WHO กับ The National Research Council (NCR) ซึ่ง NCR จะจำแนกค่า BMI ตามอายุ ส่วน WHO จะจำแนกค่า BMI ตามความอ้วน หรือผอม

ใครจะรู้ว่าตัวเอง จะอ้วน หรือผอม กว่าน้ำหนักปัจจุบัน ว่ารูปร่างเป็นอย่างไร หรือค่า BMI ของเราคือเท่าไหร่ ก็ลองซื้อมาใช้กันดูราคา $0.99

 

3D BMI for iPhone, iPod touch, and iPad on the iTunes App Store_1349344045068

3D BMI

  • $0.99

  • Category: Lifestyle
  • Updated: Sep 07, 2011
  • Version: 1.4
  • Size: 6.7 MB
  • Languages: English, German
  • Seller: Horst Klier
  • © 2011 klier.net

Rated 12+ for the following:

  • Infrequent/Mild Sexual Content or Nudity

Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 3.1 or later

แถมท้าย :
การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

BMI = น้ำหนักตัว เป็นกิโลกรัม / ความสูงเป็นเมตรยกกำลัง 2 (เซนติเมตร)

ตัวอย่างเช่น น้ำหนักตัว 60 กก. ส่วนสูง 170 ซม. เมื่อคำนวณผ่านโปรแกรมวัดค่าความอ้วน จะได้ค่า BMI ประมาณ 20.8 ดังนั้น ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) โดยเกณฑ์ของ BMI ควรอยู่ระหว่าง 18.5 - 22.9 ผลที่ได้คือ น้ำหนักปกติ

 

ที่มา : Phyathai

0 Responses to “3D BMI : ถ้าเราอ้วน หรือผอมกว่านี้ หุ่นเราจะเป็นยังไงนะ แอพนี้บอกได้ [app review]”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint