Thursday, September 27, 2012

iPhone 5 สามารถใส่แอพได้สูงสุด 16 app ในหนึ่ง folder [iOS 6]

iPhone-5-folder-with-16-apps

ไอโฟน 5 เป็นครั้งแรกที่ขยายหน้าจอเปน 4 นิ้ว ได้ความละเอียด 1136 x 640 pixels ด้วย ความสูงของหน้าจอที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถใส่ แอพ 5 แถวได้ และมีสิ่งหนึ่ง ที่แม้แต่ใน iPhone 5 user guide for iOS 6 ล่าสุดของทางแอปเปิล ไม่ได้บอกไว้

นั่นก็คือ เฉพาะสำหรับ iPhone 5 นั้น จะสามารถใส่แอพลงในโฟลเดอร์ได้เพิ่มขึ้นจาก ข้อจำกัดที่อยู่ ที่ 12 แอพ เป็น 16 แอพ (4 x 4 แถว) ดังนั้นสำหรับ iPhone 5 ที่ใช้ iOS 6 จะสามารถใส่แอพได้ ทั้งหมด 768 แอพ จากทั้งหมด 48 โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ละ 16 แอพ ทั้งหมด 12 หน้า ซึ่งมากกว่า iPhone 4S และเครื่องรุ่นอื่น ที่ ใส่ได้ทั้งหมด 576 แอพ จากทั้งหมด 48 โฟลเดอร์ใน 12 หน้า  ถือเป็นข้อดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ หน้าจอที่ยาวขึ้นของ iPhone 5 นั่นเอง

0 Responses to “iPhone 5 สามารถใส่แอพได้สูงสุด 16 app ในหนึ่ง folder [iOS 6]”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint