Tuesday, August 21, 2012

Steve Jobs ตายแล้วไปไหน ? ธรรมกายมีคำตอบ !!!

www.dmc.tv 2012-8-21 07

ทางเว็บ Blognone ได้นำเสนอข่าว "ธรรมกายเสนอสารคดี สตีฟ จ็อบส์ตายแล้วไปไหน" ดูเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียว เมื่อมี วิศวกรอาวุโสท่านหนึ่งของบริษัทแอปเปิลชื่อ โทนี่ ทรวง (Tony Tseung)  ได้ติดต่อท่านพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)  เพื่อสอบถามว่า สตีฟ จ็อบส์ ตายแล้วไปไหน ตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรบ้าง? ซึ่งทางวัดธรรมกาย ได้ตอบคำถามของ โทนี่ ทรวง โดยสรุปได้ดังนี้

where-is-steve-jobs_10

สตีฟ จ็อบส์ ในขณะที่จะตายนั้น จิตใจมีแต่ความเป็นห่วงบริษัทแอปเปิลในอนาคต จึงทำให้ไปจุติเป็นภุมมะเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์* มีผิวดำและเขี้ยวเป็นยักษ์ แต่ด้วยผลบุญที่ได้คิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่โลก จึงทำให้เขาได้พบมิตรที่ดีบนสวรรค์ และสตีฟ จ็อบส์ จึงตั้งใจบำเพ็ญเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมกายต่อไป

ความเห็นส่วนตัว สตีฟ จ็อบส์ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าต้องมีผู้หากินกับชื่อเสียงของเขา กรณีนี้นับเป็นกรณีศึกษาแบบสุดขั้วกรณีหนี่งได้

หมายเหตุ: ภุมมะเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์ เป็นคำที่วัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นเองครับ ความหมายมันคือ สตีฟ จ็อบส์ ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา แต่เป็นลูกครึ่งระหว่างสองเผ่าคือ เผ่าวิทยาธร (ความมัวเมา) และเผ่ายักษ์ (ความโกรธ)

หมายเหตุ จากทางวัดธรรมกาย

    เรื่องราว Where is Steve Jobs ที่นำเสนอทาง DMC นั้นเป็นความรู้้ที่ได้จากการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ซึ่งเมื่อฝึกปฏิบัติจนเชี่ยวชาญชำนาญแล้ว ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้เห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม, การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งได้นำมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายๆ ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา โดยพระเทพญาณมหามุนี (เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องราวความจริงของชีวิตว่า เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน อะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต นำไปสู่ผลการปฏิบัติของผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเกิดความเกรงกลัวต่อบาป รักในการทำบุญกุศล รักการปฏิบัติธรรมสืบไป

    เรื่องราว Where is Steve Jobs นี้เป็นเพียงทัศนคติหนึ่งเท่านั้น ผู้ฟังมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่ก็ได้


สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเต็มๆ  สามารถดูได้จาก เว็บ DMC และชมคลิปวีดีโอท้ายบทความ

 

ที่มา : DMC (รูป), Blognone

0 Responses to “Steve Jobs ตายแล้วไปไหน ? ธรรมกายมีคำตอบ !!!”

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
All Rights Reserved iPhoneAppTube | Blogger Template by Bloggermint